Latex till gjutformar 2,5 liter

Latex av hög kvalitet till gjutformstillverkning, masktillverkning och flera andra applikationer. För pensling och doppning.
Läs mer

1059-3 Cria
 • Trygga köp
 • Engagerad kundtjänst
 • Snabba leveranser

Denna högkvalitativa förvulkade latex, baserad på naturgummi, är en mångsidig produkt för tillverkning av gjutformar, mask- och kostymtillverkning och mer.

Flytande latex är lämplig till både pensling och doppning. Förtjockningsmedel kan tillsättas för att öka lagertjockleken. De 2-3 första lagren ska vara av ren latex för att få en optimal detaljupptagning. Vid gjutformstillverkning ska den färdiga formen alltid behandlas med talk.

Gjutformen kan sedan användas för att gjuta betong, gips, Jesmonite och många andra gjutmaterial.

 • Hög detaljupptagningsförmåga
 • Hög slitstyrka och elasticitet
 • Till både doppning och pensling
 • Alltid färsk latex i förpackningen
 • Baserad på naturgummi
 • Öka viskositeten med förtjockningsmedel 
 • Minska viskositeten med destillerat vatten
 • Ammoniakhalt maximalt 0,5%

Finns i förpackningarna: 250 ml, 500 ml, 1 liter, 2,5 liter, 5 liter och 20 liter. Denna artikel gäller förpackningen 2,5 liter.

Förvara mörkt och i rumstemperatur. Hållbarheten är minst 6 månader om korrekt förvarad. Färdiga latexprodukter ska förvaras mörkt. 


Produkten är inte märkningspliktig enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008.

Cria Latex är en ammoniakbehandlad latexblandning som innehåller vulkaniseringsingredienser. Inga negativa fysiologiska reaktioner har observerats när produkten hanteras korrekt.

Skyddsåtgärder för säker hantering. Råd för säker hantering :

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att luftväxlingen är god. Om ventilationen är otillräcklig kan mekanisk ventilation eller lämpligt andningsskydd, av filtertyp K användas. Använd skyddshandskar för att skydda huden. Använd korgglasögon för att skydda ögonen. Vid kontakt med huden, skölj noga. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Häll inte ut produkten i avlopp.

Produktdetaljer

Volym 2500 ml
Varumärke Cria

Senast besökta produkter